Tax News & Articles #health care


Free and charitable clinics provide medical, dental and pharmaceutical services for free or at a nominal fee to low-income individuals and those without health insurance. Almost all clinics provide primary care, including preventative care and care for chronic diseases like diabetes, hypertension, asthma/COPD and depression. Every clinic is different. Free and charitable clinics generally accept donations and some request a nominal fee for services.

Read More
3 min read

Bezpłatne i charytatywne kliniki świadczą usługi medyczne, dentystyczne i farmaceutyczne za darmo lub za symboliczną opłatą osobom o niskich dochodach oraz osobom bez ubezpieczenia zdrowotnego. Prawie wszystkie kliniki zapewniają podstawową opiekę, w tym profilaktykę i leczenie chorób przewlekłych, takich jak cukrzyca, nadciśnienie, astma / POChP i depresja. Każda klinika jest inna.

Read More
3 min read